top of page
Take Our Quiz

Casus week 9:

U bent huisarts. Een 64-jarige man bezoekt uw spreekuur met als klacht sinds een half jaar pijn bij lopen in zijn linker been welke overgaat na rusten. U vermoedt dat er sprake is van claudicatio intermittens.
Welke informatie is nodig om de diagnose te kunnen classificeren volgens Fontaine?

Is medicamenteus beleid bij claudicatio intermittens aangewezen en zo ja, welk medicijn?

Welke vene behoort tot het oppervlakkig veneus systeem?

Welke golflengte wordt niet gebruikt worden voor endoveneuze laserablatie?

Patient heeft pijn in de benen die optreedt tijdens het lopen. Bij een loopafstand > 100 m. Aan de hand van enkelarm index zit hij in het stadium IIa. Wat is je aanvullende onderzoek?

Thanks for submitting!

bottom of page