top of page

Casus week 1:

Je werkt als arts-assistent bij de Interne Geneeskunde. Een 70-jarige vrouw wordt opgenomen in het ziekenhuis in verband met kortademigheid. Je vermoedt dat er sprake is van een pneumonie. Welke bloedgaswaarden passen het beste bij deze diagnose?

 1. pH 7,36
  pCO2 3,2 kPa
  pO2 8 kPa
  BE 0
   

 2. pH 7,15

  pCO2 3,2 kPa

  pO2 3 kPa

  BE +4
   

 3. pH 7,20

  pCO2 8 kPa

  pO2 18 kPa

  BE 0​
   

 4. pH 7,56

  pCO2 8 kPa

  pO2 8 kPa

  BE -4

Stuur je aantwoord

Thanks for submitting!

Het juiste antwoord is 1


Uitleg:


Bij acute pneumonie verwacht je drie dingen m.b.t. bloedgas:

 1. Minder ventilatie (minder zuurstof naar bloed, dus pO2 is laag)  Let op: Normale waarde pO2 is >10.5 kPa

 2. Kortademigheid en snelle beademing, dus meer verlees van CO2 (normaal PaCO2  4.5–6.0 kPa)

 3. Er is geen metabolisch acidose, dus BE is binnen normale waarde (± 3 mEq/L)

bottom of page