top of page
Take Our Quiz
Casus week 2: ​ Je bent als arts op de Spoedeisende Hulp betrokken bij de opvang van een 19-jarige jongen die van de helling af fietsend ten val is gekomen. Hij was 10 minuten bewusteloos en kan zich niet herinneren dat de verpleegkundige net bloed heeft afgenomen. Ook kan hij zich de afgelopen 24 uur niet herinneren. Is hier sprake van een Post-Traumatische Amnesie (PTA), en zo ja welke vorm?
Hij heeft zijn ogen dicht en doet deze open op aanspreken. Hij steekt op verzoek de armen op en is gedesoriënteerd in tijd en plaats. Wat is de Glasgow Coma Score bij deze patiënt?
Wat is het juiste vervolgbeleid?

Thanks for submitting!

bottom of page