top of page
Take Our Quiz
Casus week 4: Je bent huisarts. Een 80-jarige vrouw presenteert zich met pijn in schouder- en bekkengordel. Je verdenkt haar van een polymyalgia reumatica. Bij polymyalgia reumatica kunnen verschillende laboratoriumtesten afwijkend zijn. Welke van onderstaande testen is bij deze diagnose per definitie niet afwijkend?
Twee beweringen over de behandeling van polymyalgia reumatica zijn: 1 Behandeling dient snel te geschieden teneinde blindheid te voorkomen. 2 Behandeling dient te geschieden met intensieve immunosuppressieve therapie waaronder cyclofosfamide. Welke bewering is of welke zijn juist?
Wat verklaart volgens de huidige inzichten primair de klachten bij een polymyalgia reumatica?

Thanks for submitting!

bottom of page