top of page
Take Our Quiz
Casus week 3: Je bent internist. Een 45-jarige man komt op je spreekuur vanwege een sterke toename van kortademigheid, waarbij hij naar adem snakt. Patiënt is al langer bekend met klachten van kortademigheid, waarvoor hij bij je onder behandeling is. Patiënt rookt sinds zijn 15de één pakje per dag. Tijdens het consult vermoed je dat er sprake is van COPD. Welke uitslagen van bloedgaswaarden passen
Welke bevinding bij lichamelijk onderzoek is bewijzend voor de diagnose COPD bij deze patiënt?
De patiënt wordt opgenomen vanwege de ernstige kortademigheid. De longarts besluit tot mechanische ventilatie. Wat is het doel van mechanische ventilatie?

Thanks for submitting!

bottom of page