top of page
Take Our Quiz

Casus 1, week 10

Je bent dienstdoend arts op de afdeling Spoedeisende Hulp. Een 52-jarige man presenteert zich met toenemende benauwdheid. Hij vertelt al 10 dagen ziek te zijn met koorts en dat hij in toenemende mate benauwd is. Antibiotica van de huisarts hebben maar tijdelijk geholpen.
Hij is bekend met fors COPD.

Je neemt een bloedgas af, waarvan de uitslag als volgt is:
 

pH                 7,56
pCO2            3,2 kPa
pO2               6,3 kPa
Act.Bicarb     21.5 mmol/l
Std.Bicarb     24,7 mmol/l
BE                  +1 mol/l
SaO2              84 %

 

Van welke stoornis van het zuur-base evenwicht is sprake?

Casus 2, Bij patient blijkt sprake van een legionella pneumonie (“veteranenziekte”) en hij wordt op de IC opgenomen voor bewaking bij dreigende uitputting. Hij krijgt 5 liter O2.

Na een paar uur is de arteriële bloedgas analyse als volgt:
 

pH                   7,21
pCO2              8,7 kPa
pO2                11,5 kPa
Act.Bicarb      24,8 mmol/l
Std.Bicarb      21,4 mmol/l
BE                  -3 mmol/l
SaO2              93%

 

Van welke stoornis van het zuur-base evenwicht is sprake?

Casus 3: Je bent internist-oncoloog. Een 55-jarige man ondergaat een partiële leverresectie in verband met een carcinoom. Twee dagen postoperatief wordt hij kortademig en onrustig met een tachypneu. Bij onderzoek is er een lage bloeddruk en een tachycardie.

 

Een bloedgasanalyse toont de volgende uitslag:
pH                    7,10
pCO2              1,8 kPa
pO2                 25,2 kPa
Act.Bicarb       4,1 mmol/l
Std Bicarb       6,2mmol/l
BE                    -24 mmol/l
SaO2                99 %

Van welke stoornis van het zuur-base evenwicht is sprake?

Thanks for submitting!

bottom of page