top of page

Casus week 2:

Je bent als arts op de Spoedeisende Hulp betrokken bij de opvang van een 19-jarige jongen die van de helling af fietsend ten val is gekomen. Hij was 10 minuten bewusteloos en kan zich niet herinneren dat de verpleegkundige net bloed heeft afgenomen. Ook kan hij zich de afgelopen 24 uur niet herinneren.

Is hier sprake van een Post-Traumatische Amnesie (PTA), en zo ja welke vorm betreft het hier?

 1. Ja, er is sprake van een PTA van 24 uur.

 2. Ja, er is sprake van een PTA van 10 minuten.

 3. Ja, er is sprake van een PTA die nog voort duurt.

 4. Nee, er is geen sprake van een PTA.

Hij heeft zijn ogen dicht en doet deze open op aanspreken. Hij steekt op verzoek de armen op en is gedesoriënteerd in tijd en plaats.

 

Wat is de Glasgow Coma Score bij deze patiënt?

 1. E1M2V2

 2. E1M4V4

 3. E2M4V6

 4. E2M5V5

 5. E3M2V2

 6. E3M6V4

 7. E4M5V6

 8. E4M6V5

Wat is het juiste vervolgbeleid?

 1. De patiënt naar huis ontslaan met een wekadvies.

 2. Een CT cerebrum aanvragen om intracranieel letsel uit te sluiten.

 3. De patiënt met spoed doorsturen naar een ziekenhuis met neurochirurgie in verband met zijn comateuze bewustzijnsbeeld.

 4. Er is een indicatie om patiënt direct te intuberen om de ademweg te beschermen.

Stuur je aantwoord

Thanks for submitting!

bottom of page