top of page

MedPortaal is het leerportaal voor

buitenslands gediplomeerden 

artsen, tandartsen en apothekers

MedPortaal beidt specialistisch boeken en cursusprogramma's aan

voor de AKV, DKK en DKV toetsen

apple-touch-icon.png

Wie in Nederland aan de slag wil als arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog of klinisch fysicus moet staan ingeschreven in het BIG-register. Heb je je diploma buiten de Europese Unie of in Zwitserland behaald, dan moet je diploma eerst erkend worden. Hiervoor heb je een verklaring van vakbekwaamheid nodig. Om te beoordelen of deze verklaring kan worden afgegeven, moet je de assessmentprocedure volgen. Deze procedure bestaat uit twee onderdelen, namelijk de Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV) en de beroepsinhoudelijke toets (BI-toets). Het resultaat van de toetsen bepaalt of je een verklaring van vakbekwaamheid krijgt of dat een aanvullende opleiding nodig is. Krijg je de verklaring van vakbekwaamheid, dan kun je je daarmee inschrijving in het BIG-register aanvragen.

MedPortaal biedt AKV, DKK en DKV specialistische boeken en cursus programma's aan om de buitenlands gediplomeerde artsen de BI-toets te helpen halen.

wazapp.png

Bestel uw e-boek "PDF" of uw cursus

Join our mailing list

Never miss an update

©2018-2019 by MedPortaal iZorg

bottom of page